Hvordan re-installere enheten.

Når du installerer den reparerte delen vennligst følg denne sjekklisten. 
*  Rent miljø for montering 
*  Rengjør pakninger med en ren, tørr klut 
* Slå av tenningen 
* Plassere enheten i montere plassering 
* Skru til bolter og skruer  
* Sjekk elektriske kontakter for skade eller korrosjon 
* Tilslutt kontakten 
* Skru tenningen på 
* Alle varsellamper skal slukkes etter 3 sekunder 
* Les og slett feil minne 
* Ventilblokker: ventil som ved produsentens anvisninger 
* ABS, ESP: test full funksjonalitet på testrigg

Sjekk og reparasjon av din styreenheten er utført og testet, men i sjeldne tilfelle gjentar problemet seg,
sannsynligvis har bilen din en annen feil.

Vennligst sjekk spesielt for følgende ting
Er feilen i minnet slettet? 
Er kontaktene OK?
Er inngangsspenningen OK?
Er sikringer OK?
Er senors drift?
Er CAN bus krets OK?
I tilfelle det også er installert deler fra andre biler: Sjekk om software oppgradering eller re-koding er nødvendig.

Feilsøking

Feilmelding
Feilen vises med ABS / ESP / DSP varsellys, blinkende bremse varsellampe, piper eller feilmeldinger i det integrerte navigasjonssystemet
dersom det er problemer med hjul, hastighetsmåler eller ABS styreenhet.Les feilkode
Isoler problemet med
OBD Scan. 

Verktøy
Feilkodetabeller.
Feilsøking tabeller.
Testing av mekaniske komponenter.

Tverfjell Bilomsetning As. har alle rettigheter til websidene og tar forbehold om feil og manger på sidene..