Når du installerer den reparerte delen vennligst følg denne sjekklisten.


*  Rent miljø for montering
*  Rengjør pakninger med en ren, tørr klut
* Slå av tenningen
* Plassere enheten i montere plassering
* Skru til bolter og skruer
* Sjekk elektriske kontakter for skade eller korrosjon
* Tilslutt kontakten
* Skru tenningen på
* Alle varsellamper skal slukkes etter 3 sekunder
* Les og slett feil minne
* Ventilblokker: ventil som ved produsentens anvisninger
* ABS, ESP: test full funksjonalitet på testrigg

Sjekk og reparasjon av din styreenheten er utført og testet, men i sjeldne tilfelle gjentar problemet seg,
sannsynligvis har bilen din en annen feil.

Vennligst sjekk spesielt for følgende ting
Er feilen i minnet slettet?
Er kontaktene OK?
Er inngangsspenningen OK?
Er sikringer OK?
Er senors drift?
Er CAN bus krets OK?
I tilfelle det også er installert deler fra andre biler: Sjekk om software oppgradering eller re-koding er nødvendig.