Per Tverfjell Bilomsetning

Bestill time til EU-kontroll

Det er ditt ansvar å sørge for at bilen din er EU-kontrollert i tide. Målet med EU-kontrollen, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK), er å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark.

Når skal kjøretøyet mitt kontrolleres?

Kontrollfristen bestemmes av dato for førstegangsregistrering og siste godkjente kontroll. For de fleste bileiere betyr det at de kan kontrollere bilen når de vil så lenge den blir godkjent innen to år etter siste godkjente kontroll.

Hvilke kjøretøy skal kontrolleres?

Kjøretøy med tillatt totalvekt 3500 kg eller mindre:

  • Kontrolleres første gang i det fjerde året etter registreringsåret
  • Deretter hvert andre år

Hvem kontrollerer?

Kontrollen kan foretas hos kontrollorganer/verksteder godkjent av Statens vegvesen, blant annet Mekonomen bilverksted.

Kontrollorganet er ansvarlig for at resultatet av kontrollen rapporteres til Statens vegvesen. Du har imidlertid krav på en kopi av kontrollseddelen slik at du – i tilfelle det skulle oppstå spørsmål i ettertid – har en dokumentasjon for gjennomført kontroll.