Per Tverfjell Bilomsetning

Personvernerklæring

Generelt om vår håndtering av personopplysninger 

Vi beskytter din personlige integritet. Nedenfor beskriver vi hvordan vi behandler dine personlige opplysninger. Vi tydeliggjør hvorfor dine opplysninger samles inn, hvem vi kan dele opplysninger med samt hvilke personopplysninger som behandles. 

Hvem vi er

Per Tverfjell Bilomsetning AS, med organisasjonsnummer 957 763 812, og adresse Løkenvegen 2, 6423 Molde er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, benytter du e-postadressen angitt under avsnittet for kontaktinformasjon.

Hvilke personopplysninger vi samler inn 

Personopplysninger du gir til oss eller som vi behøver om deg:

 • Navn: for- og etternavn.
 • Kontaktinformasjon: adresse, e-postadresse og telefonnummer.
 • Kjøretøyinformasjon: registreringsnummer og bilmodell.
 • Informasjon om kjøretøyet ditt: kilometerstand, status for bilens komponenter og funksjoner.
 • Informasjon om kjøp og service: kjøpte varer og tjenester, beløp, dato og betalingsmåte, rabatter, reparasjon og serviceinformasjon.
 • Betalingsinformasjon: fakturainformasjon.
 • Informasjon om reklamasjoner og garantier: informasjon om reklamasjonssaken, informasjon om produktgarantien, informasjon om kjøpte varer.

Personopplysninger vi mottar fra en tredjepart:

 • Firma i konsernet: navn, kontaktinformasjon, kjøretøyinformasjon.
 • Offentlige person- og kjøretøyregister: navn, kontaktinformasjon, kjøretøyinformasjon, tilstandsrapport, informasjon om eierskifte.

Formål med innsamlede personopplysninger

Vi behandler informasjon om deg, for eksempel fordi du har valgt å bestille og gjennomføre en service eller reparasjon hos oss. Personopplysningene vi får inn om deg brukes til de tjenestene og på det juridiske grunnlaget som er beskrevet nedenfor:

Formål

Behandling

Kategorier av personopplysninger

Rettslig grunnlag

Lagringstid

Håndtere bestilling av service og reparasjon

 • Motta forespørsel om bestilling av service og reparasjon
 • Navn
 • Kontaktinformasjon
 • Kjøretøyinformasjon

Oppfyllelse av avtale

Til kundeforholdet avsluttes

Gjennomføre service og reparasjon

 • Innhente kunde- og kjøretøyinformasjon fra offentlige registre
 • Bestilling av reservedeler
 • Kontakte kunden ved eventuelle spørsmål vedrørende service/reparasjon
 • Håndtere kundens bestilling
 • Innhente arbeidsinstruksjoner fra ekstern part
 • Formidle tegning av assistanseforsikring
 • Motta klage- og garantisaker angående utført reparasjon eller service
 • Navn
 • Kontaktinformasjon
 • Kjøretøyinformasjon
 • Informasjon om ditt kjøretøy
 • Informasjon om dine kjøp samt informasjon om utført tjeneste
 • Betalingsinformasjon (fakturainformasjon)

Oppfyllelse av avtale

Inntil tjenesten er fullført og minimum fem år etterpå

(regnskapsloven)

Administrere kundeservicehenvendelser

 • Undersøkelse av eventuelle klager vedrørende utført service eller reparasjon
 • Kommunisere med kunden og svare på forespørsler som kommer inn til kundeservice via telefon eller i digitale kanaler
 • Navn
 • Kontaktinformasjon
 • Kjøretøyinformasjon
 • Kundens korrespondanse
 • Opplysninger om klagen

Berettiget interesse*

Til kundeforholdet avsluttes

Tilbakekallelse av vare

 • Kontakte kunden og tilbakekalle produkt ved oppdagelse av brist eller feil i produktet
 • Informasjon om dine kjøp samt informasjon om utført tjeneste
 • Kjøretøyinformasjon

Berettiget interesse**

Inntil tjenesten er fullført og minimum syv år etterpå
(avtalevilkår-loven)

For at vi skal kunne sende relevante tilbud til deg om våre produkter og tjenester

 • Opprette et personlig innhold for deg, for eksempel gjennom relevante produktanbefalinger og tilbud, og andre lignende handlinger som innebærer en forenkling for deg
 • Navn
 • Kontaktinformasjon
 • Kjøretøyinformasjon
 • Informasjon om dine kjøp samt informasjon om utført tjeneste

Berettiget interesse***

Til kundeforholdet avsluttes

For å kunne tilby å utføre tiltak basert på resultater fra besiktigelser

 • Kontakte deg som potensiell kunde for tilbud om å utføre tiltak basert på resultater fra besiktigelser
 • Navn
 • Kontaktinformasjon
 • Kjøretøyinformasjon
 • Besiktigelsesinformasjon

Berettiget interesse***

Til kundeforholdet avsluttes

For å kunne minne deg på å bestille ny tid for service

 • Påminne kunde om å bestille ny bilservice
 • Navn
 • Kontaktinformasjon
 • Informasjon om utført tjeneste

Berettiget interesse***

Til kundeforholdet avsluttes

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold. Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Hvem vi deler dine opplysninger med

Databehandlere 

I tilfeller der det er nødvendig for at vi skal kunne levere våre tjenester, deler vi dine personopplysninger med selskaper som bistår oss med behandling av personopplysninger. Et databehandlingsselskap er et selskap som behandler personopplysninger på våre vegne og basert på instruksjoner fra oss. Vi har inngått avtaler med selskapenes personvernombud for å sikre en riktig og sikker behandling av de personopplysningene de forplikter seg til å behandle. Våre databehandlere hjelper oss med: 

 • IT-tjenester (bedrifter som styrer drift, teknisk støtte og vedlikehold av våre IT-løsninger) 
 • Kundeservice (samarbeidspartnere som håndterer kundeforespørsler mottatt via telefon eller online). 
 • Grossist (et internt selskap som fungerer som leverandør til Mekonomen AS) 
 • Markedsføring (utskrift og distribusjon, påminnelsesfirma for bestilling av service) 
 • Offentlige person- og kjøretøyregistre (for innhenting av kjøretøyinformasjon). 
 • Betalingsselskaper (bedrifter som sender betalingspåminnelser) 
 • Inkassoselskaper (selskaper som håndterer innkreving av gjeld) 

Hvor behandles opplysninger om deg

Vårt mål er å behandle dine personopplysninger innen EU/EØS så langt som det er mulig. Dine personopplysninger kan imidlertid i noen situasjoner overføres til, og behandles av, mottakere i land utenfor EU/EØS. I slike tilfeller vil vi utføre alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene behandles sikkert og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå som er sammenlignbart med, og på samme nivå som, beskyttelsen som tilbys i EU/EØS. Eksempler på passende beskyttelses foranstaltninger er godkjent adferds-kodeks i mottakerlandet, standardkontraktsklausuler, bindende selskapsinterne regler eller Privacy Shield. Hvis du vil ha en kopi av beskyttelses foranstaltninger som vi har tatt eller informasjon om hvor disse er gjort tilgjengelige, kan du få dette ved å kontakte oss.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Vi tar vare på de opplysningene du gir oss så lenge vårt kundeforhold består. Etter endt kundeforhold vil vi også ta vare på data så lenge vi ser det hensiktsmessig. Dette for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for det. Se mer om bestemte lagringsperioder under overskriften «Formål med innsamlede personopplysninger?»

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

I henhold til personopplysningsloven har du rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din.

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller få innsyn i de opplysninger som er registrert, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon.

Innvending mot behandling av personopplysninger på grunnlag av berettiget interesse

Du har rett til å fremsette innvendinger mot behandling av dine personopplysninger som foretas på grunnlag av en berettiget interesse. Fortsatt behandling av dine personopplysninger krever i dette tilfellet at vi kan vise til tvingende legitime grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller om det er gjort for å fastslå, utøve eller forsvare rettskrav.

*          For at vi skal kunne håndtere kundeservicehenvendelser, må vi behandle din kontaktinformasjon, eventuell informasjon om klager og/eller annen korrespondanse. Vi har vurdert det slik at det foreligger et felles behov for behandling, og fordi ingen sensitive opplysninger er behandlet, har vi kommet til at behovet veier tyngre en eventuell risiko for deg som registrert.

**        For at vi skal kunne bidra til sikkerheten din når du oppdager produktfeil i våre reservedeler, må vi behandle kontaktinformasjon, bestillingsinformasjon og registreringsnummer for å informere deg om et tilbakekallet produkt. Sikkerheten din er ekstremt viktig for oss, og siden vi ikke behandler sensitive opplysninger, har vi konkludert med at det gjensidige behovet for denne behandlingen er tyngre enn din interesse i at det ikke behandles mer informasjon enn nødvendig.

***       Vi forsøker alltid å være så relevante som mulig i vår kommunikasjon med deg. For å sende relevante tilbud og påminnelser til deg som kunde, må vi behandle kontaktinformasjonen din, informasjon om dine kjøp, serviceinformasjon og informasjon om kjøretøyet ditt. Vi vil også kontinuerlig utvikle vårt tilbud til deg for å møte dine forventninger på best mulig måte, og i dette henseende kan vi kontakte deg som kunde for å samle inn dine meninger om våre tjenester. Vi har gjort vurderingen at det også her er et felles behov, og at fordelene ved behandling veier tyngre enn din interesse i at det ikke behandles mer informasjon enn nødvendig.

Klage til tilsynsmyndighetene

Hvis du mener at vi håndterer dine personopplysninger feil, kan du kontakte oss på følgende måte. Du har også rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten.

Informasjonskapsler

Hvis du fyller inn kontaktskjema på dette nettstedet, kan du be oss om å huske informasjonen din. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å legge inn denne informasjonen på nytt neste gang du besøker nettstedet. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år.

Les mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

Kontaktinformasjon

Per Tverfjell Bilomsetning AS
Løkenvegen 2
6423 Molde
Organisasjonsnummer: 957 763 812 
E-post adresse: verksted@tverfjell.no
Telefon: 71 24 08 00